Garmin Pay

Garmin Pay

Služba umožňující do paměti hodinek zadat informace o vaší běžné platební kartě a při platbě na bezkontaktním terminálu nahradit platební kartu hodinkami. Službu Garmin Pay podporuje v ČR většina bank na trhu, včetně Monety, Komerční banky, České spořitelny, mBank, Raiffeisen Bank, Creditas, Fio banky, ČSOB nebo například Poštovní spořitelny.

Vytvoření peněženky a aktivace karty
K aktivaci Garmin Pay je zapotřebí kompatibilních hodinek a platební karty od banky, která platby Garmin Pay podporuje. Jestliže je máte, můžete v prostředí tréninkového deníku Garmin Connect aktivovat tzv. „peněženku“ a k hodinkám přiřadit svou platební kartu. V rámci několika jednoduchých kroků při vytváření peněženky jste vyzváni k zvolení přístupového 4-ciferného kódu, který bude později sloužit pro aktivaci a zabezpečení peněženky a plateb. Tento kód je libovolný, nemusí to být PIN konkrétní karty. Kromě přístupového kódu zadáte informace o své platební kartě (číslo, platnost, CVV) a prostřednictvím své banky kartu k hodinkám ověříte neboli autorizujete. Autorizace může být například v podobě zavolání na telefonní podporu banky a požádání o zpřístupnění plateb pro vaší platební kartu. Podrobné informace o způsobu autorizace se zobrazí v informační obrazovce v aplikaci Garmin Connect v průběhu aktivace. Jakmile je karta autorizována, můžete začít s využíváním plateb.

Jak platby Garmin Pay fungují?
K využití plateb je potřeba mít vytvořenou peněženku a v ní autorizovanou platební kartu, tento postup jsme popisovali v odstavci výše. Jestliže máte, vyvoláte v hodinkách platby zapnutím peněženky. Obvykle se zapnutí peněženky nachází mezi rychlými volbami, které se zobrazí při delším stisknutí zapínacího tlačítka. Po zapnutí peněženky se objeví číselná klávesnice, která vyžaduje zadání přístupového/zabezpečovacího kódu, který jste si zvolili při vytváření peněženky. Přístupový kód není potřeba zadávat při každé platbě, obvykle jej hodinky vyžadují jen při první platbě daný den. Další platby je obvykle možné provést už bez zadání přístupového kódu. Slovo „obvykle“ je zmíněno záměrně. Někdo by mohl mít obavy, že by bez zadávání kódu mohl s hodinkami kdokoliv daný den platit i bez znalosti přístupového kódu. Není to tak. Hodinky si přístupový kód daný den pamatují jen v případě, že je nesundáte z ruky. Jakmile hodinky sundáte z ruky, i na malý okamžik, hodinky při následující platbě budou přístupový kód znovu vyžadovat.
Jestliže jste kód správně zadali nebo byl kód daný den již zadán a hodinky jste mezi tím nesundali z ruky, aktivuje se na displeji hodinek platba a zobrazí se obrázek platební karty. V tomto okamžiku je s hodinkami možné zaplatit na platebních terminálech, které podporují bezkontaktní platby. Režim platby je u hodinek aktivní po dobu 1 minuty. Jestliže to nestihnete, stačí peněženku znovu aktivovat.